Oplossingsrichtingen

Randvoorwaarden

Iedere bewoner maakt op eigen wijze gebruik van de diepe tuin. Er is een geleidelijke toename van zelfgebouwde garages, schuren, en erfscheidingen.

Om het groene karakter van de polderdorpen overeind te houden, is het van belang de stedenbouwkundige structuur en de samenhang tussen groene achterpaden, tuinen, straten en de woningbouw te respecteren.

Oplossingsrichting 1:
Individuele keuzevrijheid, mits in samenhang

Er kan ruimte worden geboden aan individuele vormen van gebruik en individuele eisen en wensen als het gaat om de tuin en het erf.
Van belang is daarbij dat de samenhang, zo kenmerkend voor de polderdorpen wordt gerespecteerd.

Samenhang kan worden bereikt door afspraken te maken met eigenaren over plaatsing van schuren en garages. Door schuren allemaal in dezelfde lijn te plaatsen ontstaat een rustiger beeld.

Daarnaast kan meer samenhang worden bereikt door afspraken te maken met eigenaren over kleur- en materiaalgebruik en vorm. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenduidigheid van dakvormen en deuren.
Bij huur kunnen bewoners bijvoorbeeld kiezen uit een eenduidig assortiment of eenduidige kleurstelling, zodat een hogere omgevingskwaliteit kan worden behaald.

Oplossingsrichting 2:
Collectieve oplossingen

Daar waar de diepe tuinen minder worden gewaardeerd en er een voorkeur is voor meer ruimte voor de auto en parkeren aan de achterzijde van het huis, zijn collectieve oplossingen denkbaar. Een deel van de tuin kan bijvoorbeeld worden voorzien van een carport of garage. Er kan ruimte worden gemaakt voor achterontsluiting.

dia 79-1 dia 78-2
Creil, verrommeling Creil, verrommeling