Voorbeeld 3

Oplossingsrichting 2: Collectieve oplossingen

Een voorbeeld van collectief parkeren aan de achterzijde is te zien in de nieuwbouwwijk van Luttelgeest. Door het eenduidig vormgegeven straatprofiel met aan weerszijden dezelfde carports en bergingen krijgt het straatbeeld een rustig karakter, passend bij de polder.
Om het polderkarakter verder te versterken zou hier nog een groenstructuur aan toegevoegd kunnen worden.

dia 83
Fotomontage: voorbeeld van een rustiger straatbeeld