4. Aanhaken van nieuwbouw op de kern

dia 43-1 dia 44-1 dia 46-2
De opgave
Alle dorpen in de Noordoostpolder zijn gegroeid voorbij het oorspronkelijke ontwerp.

dieper-graven-rood

Oplossingsrichtingen
Bij een betere aansluiting van de nieuwbouwwijken op de bestaande dorpskernen is het niet zozeer van belang dat de architectuur van deze nieuwbouw het idioom van de Delftse School volgt. Er…
dieper-graven-rood
Voorbeelden
Voorbeeld 1 >>
Voorbeeld 2 >>