De Opgave

Alle dorpen in de Noordoostpolder zijn gegroeid voorbij het oorspronkelijke ontwerp. Er zijn nieuwe wijken en bedrijventerreinen gebouwd met ontwerpidee├źn uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Deze sluiten qua structuur, beeld en architectuur niet altijd aan bij de karakteristieke dorpskernen. Nu de uitbreidingen een steeds grotere omvang aannemen in verhouding tot de kern komt elk dorp voor de bestaande en komende uitbreidingen voor de vraag te staan:

Hoe kunnen nieuwbouwwijken (nog) beter aanhaken op de dorpskernen?
En in hoeverre moet de Delftse school stedenbouw en architectuur leidend zijn voor deze uitbreidingen?

dia 43-1 dia 43-2 en dia 44-2 bant
Rutten, nieuwbouwwijk Bant