Oplossingsrichtingen

Randvoorwaarden

Bij een betere aansluiting van de nieuwbouwwijken op de bestaande dorpskernen is het niet zozeer van belang dat de architectuur van deze nieuwbouw het idioom van de Delftse School of het Modernisme volgt. Er mag best gezien worden dat het een nieuwe, eigentijdse toevoeging betreft van het dorp.
Wat echter wel van belang is, is dat structuren van bestaande wijken en nieuwbouwwijken op elkaar aansluiten. Met andere woorden, dat ze een ruimtelijke eenheid vormen. Vooral de ontsluiting van de nieuwe wijk zou moeten aantakken op de bestaande kern. Ook de groene polderstraten kunnen bijvoorbeeld worden doorgetrokken naar de nieuwbouwwijk om zo de ruimtelijke relatie te versterken.

Oplossingsrichting 1: Aanhaken nieuwbouw door nieuwe verbinding
Meestal is er een goede aansluiting vanaf de nieuwbouwwijk naar de doorgaande weg, maar ontbreekt een logische verbinding naar de dorpskern. Om de samenhang tussen de oude kern en de nieuwe wijken te versterken, is het raadzaam de nieuwe wijken aan te laten sluiten op de kern.

Oplossingsrichting 2: Aanhaken nieuwbouw door respecteren en versterken bestaande kernkwaliteiten
Bij geplande uitbreidingen is het van belang de bestaande identiteitsdragers van het dorp (zie DNA-kaart) te behouden en in te zetten als kwaliteitsdrager van de nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt de relatie tussen de oude kern en de nieuwe wijk versterkt door bijvoorbeeld groene straten door te trekken, het vizier op het landschap in stand te houden of een nieuwe groene mantel te creƫren.

dia 46-1v2  
Creil