Voorbeeld 1

Creil

Oplossingsrichting 1: Aanhaken nieuwbouw door nieuwe verbinding.
De nieuwbouwwijk van Creil heeft in de huidige situatie geen logische ontsluiting naar de dorpskern. Straten lopen dood, of buigen af. Er is wel een snelle verbinding het dorp uit (aan de noordzijde) maar geen snelle verbinding naar de kern. Een nieuwe verbinding tussen de nieuwbouw en de bestaande kern versterkt de relatie en zorgt voor een betere aantakking van nieuw op oud.

dia 46-2v2
Huidige situatie, de nieuwbouwwijk heeft geen logische aansluiting naar de dorpskern
dia 46-3v2
Een nieuwe verbinding kan de relatie tussen nieuwbouw en bestaande kern verbeteren