Voorbeeld 2

opgaven-pag196

Kraggenburg

Oplossingsrichting 2: Aanhaken nieuwbouw door respecteren huidige kernkwaliteiten
Nieuwbouw (west) aanhaken aan het dorp:

  1. Probeer nieuwe groene dorpsruimtes te maken, gebruik bijvoorbeeld de volkstuinen en de bestaande laan
  2. Probeer de orthogonale structuur door te zetten in de infrastructuur en bouwblokken.
  3. Probeer een nieuwe dorpsmantel te creëren rond het dorp.
  4. Probeer het bestaande en het nieuwe te verbinden met straten en paden.
  5. Probeer opnieuw een beeldbepalend en ruimtevormend gebouw op een betekenisvolle plaats te zetten.
  6. Probeer groene straten te maken, die aansluiten bij de mooiste straten van Kraggenburg.
Toekomstige nieuwbouwlocaties van kraggenburg (in oranje)  
opgaven-pag196a  
Het aanhaken van nieuwbouw aan het dorp