De Opgave

Behalve Nagele heeft elk polderdorp een dorpsbrink. Een pleinachtige, vaak groene omsloten ruimte waaromheen de dorpsvoorzieningen een plek hebben. De dorpenring van de polder doorkruist soms wel en soms niet de brink.

De brink is het dynamische hart van het dorp, al hebben de voorzieningen in de loop van de jaren een minder belangrijke plek gekregen en zijn ze deels verdwenen.

In de loop van de jaren is het gebruik van de brinken geleidelijk veranderd en wordt er op de groene brink geparkeerd of worden er borden, lichtmasten en bijvoorbeeld transformatorkasten geplaatst. Veel brinken kennen nog de oorspronkelijke inrichting of een inrichting uit de jaren zeventig. Nu de functie van de brink verandert en het verkeer en parkeren een steeds prominentere plek inneemt, komt elk dorp voor de vraag te staan:

Hoe blijft de brink leefbaar en kan meer kwaliteit worden gegeven aan de inrichting van de brink?

dia 30-1 ens dia 30-4 espel dia 30-3 kraggenburg
Ens Espel Kraggenburg
dia 30-2    
Creil