Voorbeeld 1

dia 34-1 espel
Espel nu

Keggehof, Espel

Oplossingsrichting 1: Vrijhouden van de brink

Door het verplaatsen van mogelijk verstorende functies, zoals parkeren, verlichting, kunstwerken, bushaltes etc. naar de zijkanten van de brink of naar minder prominente locaties in het dorp, kan de brink worden ervaren als een centrale, groene ruimte.

opgaven-pag188
Espel , brink minder verkeer op de prominente plekken, brink vrijgehouden

Oplossingsrichting 2: Meer plein, minder verkeersruimte

Verkeer op de brink zou in veel gevallen een minder prominente plek kunnen verkrijgen.
Dit kan door letterlijk het verkeer om te leiden, door aan één in plaats van twee zijden de brink te ontsluiten, door het parkeren anders op te lossen en vooral door de inrichting meer te richten op de voetganger en het groen.