Voorbeeld 4

opgaven-pag190c

Baan, Ens

Oplossingsrichting 3: De brink, een groener dorpsplein

Het middelste gedeelte van de brink van Ens heeft een stenig karakter. Aan beide zijden van de brink ligt een weg. Bovendien is de brink ingericht als parkeerplaats. Door de brink groener in te richten, met bomen en brede bermen krijgt de brink al een minder stenige uitstraling. Door bovendien het parkeren meer te concentreren (bijvoorbeeld alleen langs de weg, of alleen op het plein) en de voetganger meer centraal te stellen in het ontwerp, kan de brink weer gaan functioneren als plein, in plaats van als parkeerruimte en weg.

Foto boven: Ens, dorpsbrink nu
Foto onder: Ens, dorpsbrink groener
 
dia 39-1

Oplossingsrichting 4: De brink, een meer omsloten pleinruimte

In sommige dorpen wordt de brink als winderig en te groot ervaren. Dit kan worden verbeterd door het plein meer te omsluiten of de wanden steviger en soms zelfs hoger te maken. Het is dan van belang de gebouwen niet te laag uit te voeren en vooral niet zonder kap.

Op de tweede foto is te zien hoe een wand meer stevigheid kan geven.

Ens, dorpsbrink nu
dia 39-2
Ens, dorpsbrink meer omsloten  
dia 40

Oplossingsrichting 5: Verkeer van de brink naar de nieuwe polderweg

Het is van belang de nieuwe polderwegen te voegen naar de verkaveling en deze niet te strak rond het dorp te leggen.

Het gaat er ten slotte om vracht- en agrarisch verkeer te bedienen en niet om het probleem snel opnieuw te creëren.

Op deze wijze kunnen de nieuwe ‘kortsluitingen’ ook werkelijk als polderweg worden uitgevoerd, met bijbehorende functionele profielen, haakse hoeken en vooral – daar waar het hoort in het polderplan – polderbeplanting.

Een voorbeeld van een nieuwe polderweg