Voorbeeld 5

brink, Rutten

Oplossingsrichting 5: Verkeer van de brink naar de nieuwe polderweg

Rutten heeft hard gewerkt aan een plan om de verkeersveiligheid in het dorp te verhogen. Een mogelijke oplossing is de aanleg van een rondweg.

Het is van belang nieuwe rondwegen te voegen naar de verkaveling. In de polder zal een rondweg dan ook nooit ‘rond’ lopen. De term nieuwe ‘polderweg’ is meer van toepassing. Het is van belang de nieuwe polderweg niet te strak rond het dorp te leggen. Het gaat er ten slotte om doorgaand verkeer, vracht- en agrarisch verkeer te bedienen en niet om verkeersproblemen snel opnieuw te creëren.

Op deze wijze kunnen de nieuwe ‘kortsluitingen’ ook werkelijk als polderweg worden uitgevoerd, met bijbehorende functionele profielen, haakse hoeken en vooral – daar waar het hoort in het polderplan – polderbeplanting.

dia41v2