Oplossingsrichtingen

Bepaal de ‘kleur’ van het dorp

De kleurbepaling van een dorp is van belang bij het omschrijven van beeldrichtlijnen. Voor een ‘rood’ dorp bijvoorbeeld gelden onderstaande beeldrichtlijnen. Zo zul je voor elk kleur dorp andere beeldrichtlijnen moeten opstellen.

Beeldrichtlijnen ‘rood’ dorp

Plaatsing

Plaatsing in de rooilijn en bepaald door de stedelijke ruimte. Bebouwing is zo ruimtevormend. Bouwstroken in kernen, plaatsing van vrijstaande gebouwen in de rooilijn en met naar verhouding kleine tussenruimten. Hoeken zijn open en worden niet benadrukt. Lichte functionele hiërarchie. Bijzondere gebouwen en functies hebben meestal een prominente, maar niet monumentale plaatsing.

Massabewerking

Traditionele eenvoudige massaopbouw met rechthoekige onderbouw en pannenkap, meestal uitgevoerd als zadeldak. Ambachtelijk gootdetail; goot werkt als duidelijk element tussen gevel en kap. Sterke hiërarchie. Afzonderlijke woningen vaak afleesbaar door nadruk op voordeuren, dakkapellen en toepassing van schoorstenen, die soms vanwege het beeld zelfs loos zijn.

Gevels

Traditionele gevelindeling, passend bij gemetselde wanden; smalle hogere kozijnen, verdiept in het metselwerk. Grote vensters ter plaatse van de woonkamer. Bijzondere details ter plaatse van de voordeur. Gevelopeningen vertellen iets over de achterliggende functies en meestal niets over de constructieve opzet. Metselwerkconstructies worden als ornament toegepast. Verschillende functies van de gevel worden meestal in een enkel materiaal en in een harde lijn bij elkaar gevonden.

Materialisering

Traditionele, Hollandse materialen. Gemetselde gevels, daken bedekt met gebakken OVH-pannen (Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen), houten kozijnen en getimmerde houten goten. Rond de voordeuren van woningen afwijkend metselwerk of stucwerk.

Detaillering

Het beeld en de uitvoering bepalen de detaillering. Ambachtelijke details, getimmerde goten met klossen, bijzondere details in metselwerk of afwijkend materiaal ter plaatse van voordeuren en schoorstenen.

Kleurgebruik

Gevels in rode steen, pannen daken meest natuurrode gebakken pannen, incidenteel donkergrijs. Houtwerk meestal wit, draaiende delen in traditioneel groen of blauw.

RTEmagicC dia 9-2 01.jpg schuif
Fictief voorbeeld van nieuwbouw in de oorspronkelijke kern