Voorbeeld 1 (fictieve opgave): renovatie

Wanneer wordt gekozen voor het verbeteren en bouwfysisch opwaarderen van bestaande woningen is een aantal zaken van belang.

De kwetsbare kwaliteit van de bestaande bouw gaat bij plaatsen van een nieuwe schil om de bestaande woning heen verloren. Nieuwe kozijnen hebben niet zonder meer de oorspronkelijke plaatsing in de gevel (negge-diepte). Ook de vaak fijne verdeling zal soms verloren gaan. Een dikker dakpakket en een nieuw gemetselde voorgevel zorgen voor een ander gootdetail; juist hier kan de ambachtelijke uitstraling verloren gaan. De combinatie van nieuwe materialen en een oude gevelindeling kan een onaantrekkelijk beeld opleveren.

Er zou daarom gekeken moeten worden naar bouwtechnische oplossingen van binnenuit. Indien dit niet mogelijk is zou er een nieuw architectonisch beeld ontworpen kunnen worden. Een nieuwe schil plaatsen biedt niet altijd een oplossing voor het bewaren van historische bouw

RTEmagicC dia 14-1 02 RTEmagicC dia 14-2
Woningen in originele toestand Fictieve nieuwe situatie: er is een nieuw gemetselde schil om de woning geplaatst, het dak is geïsoleerd en de goten zijn vervangen