Voorbeeld 2 (fictieve opgave): vervangende nieuwbouw

In de dorpen staat een groot aantal verouderde en typologisch eenzijdige woningen. De openbare ruimte wordt echter door deze woonstroken bepaald; vervanging of renovatie kan dus de hoge kwaliteit van deze openbare ruimte en daarmee de karakteristiek van het dorp ernstig aantasten. Nieuwbouw en renovatie op een beeldbepalende locatie zal dus met grote zorgvuldigheid moeten gebeuren.

Bij vervangende nieuwbouw kunnen een aantal kenmerken van de bestaande bouw worden overgenomen of als inspiratie worden gebruikt. De korrelmaat van de blokken is bepalend voor de brink en dient gerespecteerd te worden. Wel is een grotere hoogte denkbaar. Hierdoor wordt de brink meer geborgen en de verdichting in het centrum is passend bij een zich ontwikkelend dorp. Bovendien zijn op deze wijze andere typologieen in te passen; te denken valt aan bijvoorbeeld seniorenappartementen.

Ook de materialisering en hoofdvorm met zadeldak bepalen het beeld en zouden gehandhaafd dienen te blijven. Op andere niveaus, zoals bijvoorbeeld in details of kozijnindeling kan dan een afwijkende en meer eigentijdse invulling worden gekozen.

dia 15 dia 16-1 dia 16-2
Bestaande bouw Nieuwbouw: zelfde korrelmaat, hoogte en dakvorm Nieuwbouw: zelfde korrelmaat, maar met grotere hoogte