Voorbeeld 3 (fictieve opgave): vervangende nieuwbouw

De bestaande woningen aan een brink zijn deels aan renovatie of vervanging toe. Vervangende nieuwbouw zou eigentijds moeten zijn en moeten passen bij het dorp en de bestaande stedenbouwkundige structuur. Hier zou in materiaal en kleur kunnen worden aangesloten bij het bestaande. Enkele kenmerken zouden kunnen worden overgenomen, zoals het herkenbaar zijn van de afzonderlijke woningen, de wandvorming en korrelmaat van de blokken.

RTEmagicC dia 01
Voorbeeld van mogelijke nieuwbouw