Voorbeeld 4 (fictieve opgave): vervangende nieuwbouw

dia 18

Kenmerkend voor deze straat zijn de vertrapt geplaatste bouwstroken en de zeer eenvoudige, maar sympathieke en kwetsbare architectuur.

 

Bestaande situatie. Erg ondiepe geschakelde woningen  
dia 19

Modernisering van de woningen kan de fragiele detaillering aantasten. Bij vervangende nieuwbouw is het van belang de verkaveling te respecteren en de kenmerkende eenvoud opnieuw in te zetten.

 

Fictieve nieuwe situatie. Vervanging van de bebouwing door diepere en hogere woningen  
dia 20

De kenmerkende eenvoudige Delftse-Schoolarchitectuur is bepalend voor deze straat.
De afzonderlijke woningen zijn herkenbaar in de repeterende architectuur. Structuurbepalend is de stedenbouwkundige korrelmaat.

Fictieve nieuwe situatie. Handhaving van ritme en korrelmaat bij nieuwbouw