2. Voorkomen van verrommeling bij particulier eigendom

dia 24-1 dia 24-2 dia 27-1
De opgave
Bij particulier woningbezit bij rijtjeswoningen kan verrommeling van het totaalbeeld ontstaan door individueel kleurgebruik en het incidenteel toepassen van…

dieper-graven-rood

Oplossingsrichtingen
Om verrommeling te voorkomen is het van belang allereerst de ernst van het probleem onder de aandacht te brengen en op deze wijze draagvlak te zoeken.

dieper-graven-rood

Voorbeelden
Voorbeeld 1 >>
Voorbeeld 2 >>