De Opgave

Bij particulier woningbezit van rijtjeswoningen kan verrommeling van het totaalbeeld ontstaan door individueel kleurgebruik en het incidenteel toepassen van verschillende dakkapellen. Ook bouwkundige aanpassingen zoals uitbouw van erkers en het niet bloksgewijs vervangen van voordeuren, kozijnen en boeien zorgt voor een rommelig en armoedig beeld.
Achterstallig onderhoud en verrommeling van de leefomgeving hebben direct invloed op de naastgelegen percelen.

De vraag is:
Hoe kan verrommeling worden voorkomen bij particulier eigendom?

dia 24-1 dia 24-2 dia 24-3
Espel Nagele Kraggenburg

 

dia 25-1 dia 25-2 dia 25-3
1. Bestaande bouw
Oorspronkelijk was er tussen de afzonderlijke woningen binnen een bouwblok een grote eenheid. Vaak was er een enkele eigenaar (bijvoorbeeld de corporatie) die onderhoud en aanpassingen eenduidig uitvoerde.
2. Verschillende voordeuren
Nu er meer sprake is van particulier eigendom ontstaan er meer verschillen tussen de afzonderlijke woningen. Bij de bouwmarkt is het eenvoudig een voordeur te kopen die voldoet aan de persoonlijke smaak.
3. Boeien in verschillende kleuren
Ook bij het reguliere onderhoud van het schilderwerk ontstaan er verschillen. Soms door bewust een boei of goot in een afwijkende kleur te schilderen, maar ook al doordat zonder een duidelijk afgesproken kleurcode en verfmerk er vanzelf kleine maar ingrijpende verschillen ontstaan.
dia 25-4 dia 25-5 dia 25-6
4. Afwijkende kleuren kozijnen
Hetzelfde geldt uiteraard voor de kozijnen. Hier kan bovendien individueel worden gekozen voor een afwijkende indeling of bijvoorbeeld het toepassen van kunststof kozijnen.
5. Dakkapellen zonder afstemming
Grote diversiteit en ernstige verrommeling ontstaan bij het plaatsen van dakkapellen van verschillende vorm en afmeting en bovendien niet eenduidig geoplaatst.
6. Gewenste vernieuwing met afstemming
Het tegengaan van verrommeling hoeft niet te betekenen dat aan particuliere wensen wordt voorbijgegaan. Onderlinge afstemming zorgt voor een rustig en eenduidig beeld.