Oplossingsrichtingen

Om verrommeling te voorkomen is het van belang allereerst de ernst van het probleem onder de aandacht te brengen en op deze wijze draagvlak te zoeken. Voor het wijzigen van gevels en het aanpassen van kleuren is formeel een vergunning nodig. In de praktijk worden de regels (beeldkwaliteitseisen, het voldoen aan redelijke eisen van welstand, het hebben van de juiste vergunning) niet altijd gehandhaafd. Deze handhaving zou strikter kunnen. Het is goed vooraf maatregelen te nemen tegen verrommeling. Bijvoorbeeld door bij verkoop van bestaande huurwoningen een en ander op te nemen in de contracten. Ook zijn er voorbeelden waarbij voor de buitenkant van grondgebonden woningen een Vereniging Van Eigenaren (VVE) is opgericht om het uiterlijk van het geheel in stand te houden. Dat zou hier bijvoorbeeld per bouwstrook een oplossing kunnen bieden.

dia 25-1