Voorbeeld 1

Bredehof Espel

Er zijn in de polderdorpen diverse plekken te vinden die zeer gevoelig zijn voor verrommeling en bovendien een zeer openbaar karakter hebben. De Bredehof is stedenbouwkundig waardevol en architectonisch kwetsbaar.

Hoewel de verrommeling hier nog niet sterk heeft toegeslagen is er veel te verliezen. Duidelijk is welke woningen in particulier bezit zijn en welke niet; particulier bezit is vaak te herkennen aan de toepassing van meerdere voordeurtypes, het ontbreken van eenduidig kleurgebruik en verschillen in kozijnprofilering en -indeling.

dia 27-1 RTEmagicC dia 27-2
De Bredehof: eenheid in vormgeving geeft een krachtig beeld De eerste tekenen van verrommeling: verschillende voordeuren en vensters