Voorbeeld 2

Nagele (fictieve opgave)

De overgangen privé-openbaar zijn met name bij modernisme deels problematisch. Vanwege het doorslaggevend belang van de oriëntatie grenzen tuinen soms aan de belangrijkste openbare ruimten.

Het toepassen van uniforme erfscheidingen in combinatie met openbaar groen kan de confrontatie verzachten.

dia 28-1 dia 28-2
Bestaande situatie: tuinen grenzen direct aan de dorpsweide (Ring Nagele) Aangepast beeld: een groene afscheiding verzacht het beeld (Ring Nagele)