Opgaven

Elk dorp kent meerdere opgaven. De opgaven verschillen per dorp. Daarom is voor alle dorpen een overzichtskaart gemaakt met urgente (grote cijfers) en minder urgente opgaven (kleine cijfers). Voor de meeste urgente opgaven zijn oplossingsrichtingen opgenomen. Per opgave zijn er ter inspiratie meerdere oplossingsrichtingen gegeven. Zodra in een dorp een herstructureringsopgave concreet wordt, kunnen deze ideeën worden gebruikt als bouwsteen voor de aanpak. De concrete aanpak zal vervolgens altijd maatwerk vereisen. Denk hierbij aan de metafoor van een gereedschapskist. Niet elke klus kan met hetzelfde gereedschap worden geklaard, maar een goede gereedschapskist biedt altijd een oplossing.
Aangezien de tien dorpen van de Noordoostpolder grote overeenkomsten vertonen in hun opzet en architectuur, is het niet verwonderlijk dat er, zo’n vijftig jaar na het ontstaan van de dorpen, voor alle dorpen vergelijkbare opgaven aan de orde zijn. De dorpen zijn ontworpen en ontwikkeld in de jaren veertig en vijftig, volgens de toen heersende opvattingen over wonen in onze samenleving. Nu, vijftig jaar later, zijn deze opvattingen veranderd en onder andere de invloed van de auto is veel groter gebleken dan destijds gedacht. Het blijkt dat het wonen in de dorpen niet altijd meer aansluit bij de woonwensen van nu. Uit een nadere analyse van de tien dorpen, zijn de hiernaast genoemde ‘polderdorpen-opgaven’ naar voren gekomen.

 

Klik hieronder op een dorp om de opgaven per dorp te verkennen

Bant Luttelgeest Marknesse Kraggenburg Ens Nagele Tollebeek Espel Creil Rutten