Marknesse

marknesse-opgaven

 

1. Restaureren, renoveren of vervangen van de woningen in de kern

2. Voorkomen van verrommeling bij particulier eigendom

4. Aanhaken van nieuwbouw op de kern

5. Vizier naar het open polderlandschap versterken of herstellen

6. Betere inpassing of plaatsing van bedrijven en bedrijventerreinen

7. Herstel van de groene mantel

8. Water inzetten als kwaliteitsdrager van het dorp

9. Aanpak van diepe tuinen en achterpaden