Nagele

nagele-opgaven

 

1. Restaureren, renoveren of vervangen van de woningen in de kern

2. Voorkomen van verrommeling bij particulier eigendom

4. Aanhaken van nieuwbouw op de kern

6. Betere inpassing of plaatsing van bedrijven en bedrijventerreinen

8. Water inzetten als kwaliteitsdrager van het dorp

‘Dit onderzoek richtte zich in hoofdzaak op de negen Delftse rode kernen. Voor Nagele zijn daarom de opgaven wel benoemd, maar hierin zijn geen uitspraken gedaan over de urgentie’.