Rutten

rutten-opgaven

 

3. Herinrichting van de brink als levendig groen dorpsplein

4. Aanhaken van nieuwbouw op de kern

6. Betere inpassing of plaatsing van bedrijven en bedrijventerreinen

7. Herstel van de groene mantel

8. Water inzetten als kwaliteitsdrager van het dorp