Identiteit architectuur

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Industrieweg

De Industrieweg behoort tot de eerste bedrijfsterreinen van de stad. Aan de noordzijde van de weg bevinden zich grote gebouwen, tweezijdig georiënteerd, op de weg en op het water. Aan de zuidzijde bevinden zich kleinere bedrijfsgebouwen, met meer ruimte rondom. Hier zijn ook bedrijfswoningen gesitueerd. De oorspronkelijke bebouwing is relatief traditioneel, met baksteen wanden en kappen. Wel is de betonconstructie vaak in het zicht. Dit past bij de functionalistische stijl van die tijd en is van belang voor het beeld. Latere bebouwing is minder representatief en juist doelmatig, vaak gaat het om plaatstalen loodsen met een plat dak.

BEELDBEPALENDE BEBOUWING

Industrieweg

Enkele van de oorspronkelijke gebouwen hebben een bijzondere charme en kwaliteit. Het kan dan gaan om industrieel erfgoed, kenmerkend voor de wederopbouwperiode. De constructie is vaak beeldbepalend en bijvoorbeeld uitgevoerd in beton. Soms bepaalt decoratief metselwerk het beeld. Vaak ontnemen latere toevoegingen het zicht op de oorspronkelijke uitstraling. Met name ook aan de waterzijde kan gebruik worden gemaakt van deze kwaliteit.

BEGELEIDENDE BEBOUWING

Nagelerweg

Aan de Nagelerweg bevindt zich meer representatieve en veelal nieuwere bebouwing, vaak frontvormend naar de weg met een showroom of kantoor. Enkele gebouwen zijn terugliggend geplaatst ten opzichte van de weg en hebben het parkeren op het voorterrein. Het schoolgebouw is opvallend door naar voren geschoven positie en bouwhoogte.

BEGELEIDENDE BEBOUWING

Bedrijventerrein Nagelerweg / Zuiderkade

De bebouwing is pragmatisch en eenvoudig. Soms maakt een gebouw een front naar de weg, incidenteel zijn gebouwen op straathoeken tweezijdig georiënteerd.

BEGELEIDENDE BEBOUWING

Industrieterrein A6 Zuid / Nagelerweg

Aan de A6 zijn er zichtlocaties met de daarbij passende representatieve bedrijfsarchitectuur. De onderlinge samenhang is beperkt. Verder is er pragmatische bebouwing, soms met front naar de weg en incidenteel op straathoeken tweezijdig georiënteerd.

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Industrieterrein A6 Oost / De Munt

Er zijn hier merendeels eenvoudige doosvormige volumes, die zorgen voor eenheid en relatief goede inpassing in de polder.