Identiteit landschap

DNA Emmeloord-stadskruis 200712 Werk na '60

DNA Emmeloord-stad volgt verkaveling 200712 Werk na '60

DNA Emmeloord-groene mantel 200712 Werk na '60

Stadskruis
Beide werkgebieden liggen aan het stadskruis. Ze bepalen daarmee in belangrijke mate het beeld en de sfeer van de oostelijke en zuidelijke entree van Emmeloord komende vanuit de polder.
Stad volgt verkaveling
De opzet van beide werkgebieden past binnen de hoofdopzet van de polderverkaveling. De kavelrichtingen zijn gebaseerd op het oorspronkelijk kavelpatroon van het landschap.
Groene mantel
De groene mantel ontbreekt aan de meeste zijden van de werkgebieden behalve aan de oost- en noordzijde van de Munt. Daar bevindt zich langs de randweg de Gulden, een bosstrook met waterpartij. Nabij de rotonde ligt ook een wandelpad. De laanbeplanting van de Nagelerweg en de aanliggende erven vormt voor bedrijventerrein Nagelerweg de oostelijke groene begrenzing.
Industrieel landschap De groene polderstraat Groene mantel de munt
Industrieel landschap
De insteekhavens met bedrijfsbebouwing van Agrifirm vormen tezamen een industrieel landschap dat een directe relatie heeft met het agrarische productielandschap van de Noordoostpolder. Foto: vanaf de Landbouwkade naar Agrifirm
De groene Polderstraat
De bedrijfsstraten hebben brede bermen en nagenoeg allemaal een stevige laanbeplanting. Deze groene polderstraten geven structuur. Voorbeeld is de Verlengde Gildenweg op het bedrijventerrein Nagelerweg.
Groene mantel
Bedrijvenpark de Munt wordt aan de noord en oostzijde omzoomd door een groene mantel. Nabij de oostelijke rotonde in de Marknesserweg, verbreedt de mantel zich en zijn er wandelpaden en een waterpartij aanwezig. Foto: Verlengde Gildenweg