Identiteit stedenbouw

 

gelijkwaardige entrees

Hoofdontsluiting, entrees en groene polderstraten
De bedrijventerreinen Zuidervaart – Nagelerweg – A6 kennen drie hoofdentrees (dikke groene pijlen). De hoofdontsluiting van deze bedrijventerreinen vindt plaats via twee aansluitingen op de Hannie Schaftweg aan de westzijde en de aansluitingen op het kruispunt Nagelerweg-Amsterdamweg aan de oostzijde. Het verschil tussen de hoofdontsluitingswegen en de straten is beperkt als het gaat om wegbreedte en beleving. De ontsluiting kenmerkt zich door gelijkwaardige groene polderstraten. Deze straten zijn breed en de gebouwen hebben een flinke afstand tot de weg. Dit geeft rust in het beeld. De hoofdrichting van het stratenpatroon volgt de hoofdrichting van de polder. Daarmee sluit het bijzonder goed aan op de structuur van de polder. De groene polderstraten op het bedrijventerrein sluiten aan de groene polderstraten van de polderstad.

 

De ontsluitingsstructuur van de bedrijventerreinen De Munt, Zwolse Vaart en Ecopark overlapt met de hoofdontsluiting van stad en polder. De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein is daardoor tegelijkertijd de ontsluiting van de stad.

 

bedr7 bedr8 bedr9
Afstand tot de weg
Op veel plaatsen hebben de bedrijventerreinen afstand tot de weg. Daarnaast ligt de rooilijn van gebouwen op afstand van de groene polderstraat. Hierdoor ontstaat rust en allure.
‘Respectzone en no nonsense architectuur’
Langs de A6, boven de Marknesserweg, is de samenhang in massa en kleurstelling hoog.
De uitstraling van het bedrijventerrein De Munt is hier van hoog niveau, doordat ze naadloos aansluit bij de identiteit van bij de Noordoostpolder. Dit vooral dankzij de passende afstand vanaf de rijksweg, maar ook door een rustige en samenhangende massa- en kleurenkeuze (robuuste no nonsense architectuur).
‘Emmeloord XL’
Er lijkt een tendens waarneembaar richting bedrijven met bijzonder grote maat: ‘Emmeloord XL’. Foto: Gilden Beheer