Historie – ontwikkeling

In de afgelopen vijftig jaar ontstond een nieuwe schil rond het oorspronkelijke plangebied en een rijkssnelweg aan de oost- en westzijde. Het stadsbos is nog bijna volledig aanwezig.
Het oorspronkelijke plan had een gesloten stadsbeeld van groene randen, met op één plek een markant stadsfront naar de polder. Op de kaart van 1952 is te zien, dat bij de aanbouw van de stad het groen meteen is aangelegd, met als doel zo snel mogelijk een aangenaam woon- en leefklimaat te creëren in de nieuwe polder.
Bij de eerste uitbreidingen van de stad is de groene mantel op veel plaatsen verdwenen. Later is hij op hij op enkele plaatsen opnieuw aangeplant rond de nieuwe infrastructuur en uitleggebieden. Aan de oostzijde als begeleidend groen van de snelweg. Aan de noord- en westzijde rond de uitbreidingswijken Espelervaart en De Erven. Dit is echter niet overal gebeurd. Het van oudsher groene karakter van de polderstad is op enkele plekken opengebroken. Het typische groene stadssilhouet, met de poldertoren die boven de bomen uitsteekt, is op veel plaatsen niet meer zichtbaar. Daar waar nu in plaats van bomen bebouwing zichtbaar is (bijvoorbeeld de noordrand van bedrijventerrein De Munt), is de polderstad minder goed herkenbaar. Ook is er nog geen nieuw markant stadsfront naar de polder.

DNA Emmeloord topkaart 1952 DNA Emmeloord topkaart 1982
1952 1982
DNA Emmeloord topkaart 1972 DNA Emmeloord topkaart 2009
1972 2009