Identiteit architectuur

ENTREES EN RANDEN

A6

A6 Noord
Enkel de achterzijden van Waterland en het Van der Valk restaurant zijn zichtbaar vanaf de snelweg. Verderop toont Emmeloord zich door middel van de bedrijfsgebouwen op De Munt, op afstand van de weg gelegen aan een royale groenstrook. Ter hoogte van de Kamperweg / Kleiweg (zie middelste foto) zijn twee boerenerven getransformeerd tot bedrijfslocaties, met loodsen zeer dicht op de weg.

ENTREES EN RANDEN

A6

A6 Zuid
Komende vanuit het westen vormt de industrie langs de snelweg het beeld van Emmeloord. De afslag leidt via het buitengebied met boerenerven naar het bedrijventerrein bij de Nagelerweg. Het is een entree via de ‘rafelranden’ van de stad. Hier staan langs de Randweg bedrijfsgebouwen, deels met een iets representatiever voorkomen. Vanaf het open gebied, dat werkt als stadspoort, is er zicht op de achterzijden van de bedrijven langs de vaart en de water- en achterzijde van de wijk Revelsant.

ENTREES EN RANDEN

Boslaan / Espelerlaan

De invalsroute via de Espelerlaan gaat eerst langs het groene stadsveld met boerderij. De andere zijde van de route is bebouwd, maar het zicht op de bebouwing wordt deels door groen afgeschermd. Na de slinger in de weg ter plaatse van het Emelwerda College voert de route langs een groene singel met aan weerszijden aaneengesloten bebouwing. De poldertoren staat steeds markant in beeld.

ENTREES EN RANDEN

Marknesserweg

De betekenis van de entree via de Marknesserweg is door de aanleg van de A6 sterk verminderd. Eerder was dit de plek waar polderkruis en stadskruis bijeen kwamen, nu is er hier geen afrit, maar enkel een viaduct.
De Golfslag markeert de entree naar de oorspronkelijke stad, na het passeren van de brug. De singelgracht en de markante bebouwing langs de Lange Dreef begeleidt de route naar het centrum. De poldertoren staat prominent in de as van de route.

1 (3)

ENTREES EN RANDEN

Nagelerweg

Het passeren van de A6 markeert de binnenkomst in Emmeloord. Eerst is er eenzijdige bedrijfsbebouwing. Aan de andere zijde is er een open agrarisch gebied met boerenerven. Bij het naderen van de wijk De Zuidert wordt de bebouwing tweezijdig, met aan de oostzijde woonbebouwing achter een groene zone. Het Zuiderzeecollege vormt nu de zuidelijke begrenzing van de brugbrink bij de Urkervaart, hier is de entree van de oorspronkelijke stad. De Zuiderkade grensde destijds aan het landschap, maar is na de aanleg van De Zuidert in de stad komen te liggen.

ENTREES EN RANDEN

Pilotenweg / Urkerweg

Vanuit Urk volgt de route naar Emmeloord eerst de Urkervaart. Bij de entree van de stad buigt de weg af van de vaart en is er ruimte voor de wijk Revelsant. Aan de noordwestzijde van de weg is deels het agrarisch land te zien, met nog een voormalig boerenerf. Middelhoge flats begeleiden verderop de route naar een hoge flat bij de aansluiting met de Pilotenweg / Drostlaan.

Via de Pilotenweg komende vanuit het westen wordt eerst de groene mantel gepasseerd. Daarna is er aan de noordzijde eenzijdige bebouwing, deels verscholen in het groen. Aan de zuidzijde zijn er weilanden en boerenerven. Bij de overgang naar de Drostlaan wordt de bebouwing tweezijdig. De weg eindigt bij het hoge flatgebouw Vita Nova. Hiervandaan gaan beide routes verder naar de brug, met daarvoor de gebouwenclusters in het groen.

Kaart: Urkervaart, Drostlaan, Urkerweg