Identiteit landschap

Groene mantel Groene stadsrand
Groene mantel
Op de foto de groensingel, die de daarachter verscholen rijksweg A6 begeleidt. Vanaf de A6 is het zicht op de poldertoren geblokkeerd door deze dichte groenstructuur. Vanaf de brug bij de afslag naar Bant en vanaf de Lemstervaart is de ligging van Emmeloord wel zichtbaar door de poldertoren achter de groene horizon van het Emmelerbos.
Groene stadsrand
De zuidelijke rand van de wijk Revelsant heeft geen groene mantel. De woonkavels liggen voornamelijk met de achterkant tegen de Urkervaart, waarvan de tuinen deels groen zijn. Emmeloord zou hier nog meer Emmeloord zijn als er sprake was geweest van een multifunctionele groene mantel, waardoor de wandeling rond de stad mogelijk wordt. Van een afstand is Emmeloord dan te zien als groen decor met op de achtergrond de poldertoren, die boven de bomen uitsteekt (nu links van het midden). Dit benadert het beeld van Emmeloord zoals het is ontworpen.


Groene stadsgrens Groene Entree Stadsveld
Groene stadsgrens
Komende vanuit het oosten over de Kamperweg vormt het viaduct de entree tot de polderstad. De groene mantel vormt hier een duidelijke grens. Niets verraadt echter de aanwezigheid van de stad. Ook niet de poldertoren die wegvalt achter de groene zoom van de mantel.
Groene entree
De noordelijke entree vanaf de snelweg leidt je meteen door het Emmelerbos. De hoog opgaande bomenbeplanting gecombineerd met de brede groene bermen van de polderweg zijn beeldbepalend. Foto: Muntweg
Stadsveld
In de oksel van de Espelerweg en de Espelerlaan bevindt zich een grote agrarische kavel binnen de stadgrens van Emmeloord. Het ondersteunt het ruime en groene karakter van de polder in de stad.
Groene rand met erven multi40
Groene rand van erven
Vanaf het fietspad in de westelijke rand van de wijk Emmelhage (fase 1) is er nu een weids zicht op de groene erven aan de Espelerweg. De coulissewerking (groene erven op een rij, die als een groene wand worden beleefd) van de achter elkaar liggende erven geeft een duidelijk waarneembaar effect van diepte in de polder.
Multifunctionele rand
De stadsrand van Emmeloord bestaat voor een groot deel uit een brede multifunctionele groenstrook, ook wel de groene mantel genoemd. Ze is groen, maar heeft meerdere belangrijke functies voor de stad: In en aan de groene mantel liggen bijvoorbeeld sportvelden, volkstuinen, begraafplaatsen en ook vele wandelpaden, waardoor rondjes Emmeloord mogelijk zijn.
Entree via oude kamperweg

Entree via de oude Kamperweg
De entree vanuit het zuiden via de oude Kamperweg geeft een goed beeld van de polderstad in het landschap. Na het passeren van de brug over de Urkervaart is over het open stadsveld het bebouwingsfront van Emmeloord zichtbaar en de poldertoren daarboven. In de verte geven de brug over de Lemstervaart en het silhouet van het markante gebouw de ‘Golfslag’ de entree tot de stad al aan.
Foto: Marknesserweg