Even voorstellen…

Gebiedsindeling snelwegzone
Kaart ‘Stad aan de snelweg’

 

De Noordoostpolder is een bijzonder cultuurlandschap, goed beleefbaar vanaf de snelweg. Als gevolg van economische en culturele ontwikkelingen verandert het typisch Nederlandse cultuurlandschap gestaag.

De A6 loopt door de polder en verbindt de polder met Friesland en de rest van Flevoland. Er is een zijtak naar het zuiden, de N50, die de Noordoostpolder met Overijssel verbindt. Emmeloord, de centraal gelegen stad van de Noordoostpolder, ligt aan de A6, maar heeft nauwelijks een gezicht aan de snelweg. De stad heeft een dynamische ontwikkelingsgeschiedenis. Oorspronkelijk was de zuidwest flank van de stad zichtbaar vanaf de voormalige provinciale weg (Kamperweg) als stadsfront aan het open landschap. Met de aanleg van de woonwijk De Zuidert en de aanleg van de A6 was het open stadsfront niet langer zichtbaar.
In de jaren negentig groeide de stad over de snelweg.

De beleving van Emmeloord als polderstad vanaf de snelweg, beperkt zich vanaf dat moment tot het groen van de groene mantel, de rijksweg, bedrijventerreinen, infrastructuur, civieltechnische kunstwerken, reclameborden en hoogspanningsmasten. Hierdoor worden karakteristieke kwaliteiten van de stad aan het zicht onttrokken.