Identiteit architectuur

STAD AAN DE SNELWEG

A6 Oost

Stad aan de snelweg A6 Oost Vanaf de snelweg toont Emmeloord zich met name met bedrijvigheid. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit doosvormige plaatstalen loodsen, met vaak een iets verbijzonderde kantoor- of winkelruimte aan de zichtzijde. De Munt heeft een royale groene voorruimte, waardoor de eenvoudige doosvormige bouwvolumes toch tot hun recht komen. De voormalige boerenerven bij de Kleiweg hebben een bedrijfsbestemming gekregen; hier staan loodsen zeer dicht op de weg. Het Van der Valk-restaurant is voor velen die Emmeloord zelf niet kennen een bekende plek om af te spreken.

STAD AAN DE SNELWEG

A6 Zuid

Aan de zuidzijde toont Emmeloord vooral haar bedrijvigheid. Het gaat hier om meer representatieve bedrijfsgebouwen, waarbij de snelwegzijde nadrukkelijk als zichtzijde is vormgegeven. Juist de kantoor- of showroomruimte heeft vaak een expressief uiterlijk gekregen, uitgevoerd in baksteen en glas. Hierachter bevinden zich vaak doelmatige plaatstalen loodsen. Er is hier meer aandacht besteed aan de architectuur, maar de onderlinge samenhang is daardoor minder sterk geworden. Daarnaast ontbreekt hier de royale groene voorruimte. Op grotere afstand is er even zicht op de Poldertoren.