Identiteit landschap

1 Eenheid in verscheidenheid 2 Groene erven 3 Groen scherm
Eenheid in verscheidenheid
Ieder bedrijf onderscheidt zich door een eigen architectuur. De nu nog iele eiken zullen op den duur het front van verschillende gebouwen tot eenheid maken. Er ontstaat een transparant bomenscherm dat diepte brengt in het beeld en de afzonderlijke bedrijven zichtbaar houdt en tegelijk samenbindt tot bedrijvenpark in de groene polder. De eiken kunnen in volle wasdom een hoogte van 25 meter krijgen. Foto: A6 tussen Hannie Schaftweg en Nagelerweg
‘Bedrijfs’erven
De voormalige boerenerven dicht tegen de snelweg worden gebruikt als zichtlocatie. Door te grote loodsen (ten opzichte van het erf), de confronterende plaatsing tegen de rijksweg en door het ontbreken van erfbeplanting, ontstaat een verrommeld beeld. Foto: A6 tussen knooppunt Emmeloord en Kamperweg
Groen scherm
Het bedrijvenfront aan de zuidzijde bevindt zich op korte afstand tot de snelweg. Door de plaatsing van bomen in de berm worden de gevels ‘gerelativeerd’ (minder opdringerig) en ontstaat er een transparant scherm dat nieuwsgierig maakt zonder de zichtbaarheid van de bedrijven te verminderen. Foto: A6 net na viaduct Nagelerweg in westelijke richting
    4 Confrontatie
    Confrontatie
Op plaatsen waar bomen ontbreken komen, door de beperkte afstand tot de rijksweg, de gevels opdringerig over en vallen de op verschillende plaatsen geparkeerde auto’s en vrachtwagens extra op.
Foto : A6 na Nagelerweg in westelijke richting