Identiteit stedenbouw

nlsrespectzone
sas46
Schaal, maat en beeldkwaliteit sluiten aan bij het polder-DNA
Het bedrijventerrein de Munt geeft een rustig beeld door haar maat en schaal die past bij het landschap. Er is afstand gehouden tot de A6 en de hoofdvormen en kleuren zijn rustig. De bedrijfsloodsen communiceren door hun nuchterheid dat ze deel uitmaken van de polder.
sas47
‘Respectzone’
Het bedrijvenfront aan de oostzijde van Emmeloord heeft door de ruimtereservering ten behoeve van de Zuiderzeelijn een prettige afstand tot de snelweg. Door deze ‘respectzone’ blijft het poldergevoel als het ware gehandhaafd.
Schaal, maat en beeldkwaliteit sluiten niet aan bij het polder-DNA
Het bedrijventerrein Nagelerweg ligt tegen de A6. Hier zien we robuuste gebouwen uitgevoerd in hoogwaardiger materialen dan elders. Het kleurgebruik en de hoofdvormen zijn divers. De bedrijfsgebouwen liggen op korte afstand van de weg. Samen levert dit een onrustig beeld voor de passant op de rijksweg (120-130 km/uur). Een evenwichtige begeleiding door groen zou voor eenheid kunnen zorgen, zonder dat het zicht op de bebouwing verloren gaat.

 

sas48 stadskruis en polderksuris 1947
Situatie 2013 met de A6 Situatie voor aanleg A6.

‘De omweg naar Emmeloord’
Tot de aanleg van de rijksweg kwam iedereen via het stadskruis (geel) op heel directe wijze de stad in. Vanuit drie richtingen beleefde de passant de drie vaarten, waar het stadskruis de vaart passeerde, om daarna de stadskern in te gaan (met een blauwe cirkel aangegeven). Ook was er een entree door het bos, die via een groene singel en een pleinachtige ruimte eindigde op De Deel (met een groene ovaal aangegeven). 
Nu de rijksweg de functie van het polderkruis (groen) heeft overgenomen en de meeste bezoekers en bewoners vanaf de rijksweg komen, is de benadering van de stad veranderd. De automobilist komt nu voor zijn gevoel via een ‘omweg’ op het stadskruis. De snelweg heeft bovendien geen afrit ter plaatse van de Marknesserweg (oostelijke tak van het stadskruis), waardoor deze stadspoort haar glans enigszins heeft verloren en er geen hoofdentree meer is van de rijksweg naar het centrum. De oostelijke stadspoort benadrukt tegenwoordig de overgang van de nieuwe stadsschil naar de ‘oude’ stadskern (het oorspronkelijke plangebied).