1. Hiërarchische stedenbouw

In de jaren dat het plan voor Emmeloord werd ontwikkeld, was de maatschappij hiërarchisch opgebouwd. Dit verklaart de hiërarchische opbouw van de stad. Belangrijke functies voor de stad liggen goed herkenbaar langs hoofdwegen en aan de stadsbrink. Functies met betekenis voor wijken en buurten liggen goed zichtbaar langs de wijkontsluitingswegen
en wijkbrinken. Hoofdwegen hebben een royaler profiel dan de wijk- en buurtstraten.
De stadsbrink is groter dan de wijkbrinken, etc.

Emmeloord heeft dankzij deze opbouw een duidelijk centrum, met een strategische plaatsing van de kerken en de poldertoren.
De toegangswegen van de stad komen samen op de stadsbrink, het centrale plein, met daarop de poldertoren en ernaast het winkelgebied en belangrijke voorzieningen. Om het centrumgebied te markeren is één brede, lange singelgracht gegraven (het plan voor een grachtenstelsel is niet uitgevoerd) en heeft het centrumgebied een andere hoofdrichting (oost-west) dan de woongebieden (noord-zuid).
Geen van de kerken overheerst de hoge watertoren. Deze markeert het brandpunt van de polder in de stad en daarbuiten.
De toegangswegen zijn ruim en worden gemarkeerd door hogere bebouwing. Bij de entrees staan belangrijke publieke gebouwen, zoals het verzorgingstehuis De Golfslag en het ziekenhuis. Scholen zijn opgenomen in de woonwijken, vaak in clusters.

 

05 de golfslag bij eentree
Ruime toegangswegen met hogere bebouwing:
De Golfslag bij de oostelijke entree. (Bron: NLE)
06 stadsbrink (De Deel) op het krusipunt van hoofdwegen 90213066
Stadsbrink (De Deel) op het kruispunt van de
hoofdwegen van de stad (stadskruis) (Bron: NLE)


2. Stadspatroon volgt de polderverkaveling >>