3. Duidelijke begrenzing stad

Het oorspronkelijke plan is ontworpen met aan drie zijden vaarten, een stadsbos en een groene mantel als begrenzing. Nog altijd markeren de vaarten een duidelijke overgang tussen het oorspronkelijke plangebied en de nieuwe stadsschil, die rondom is gegroeid.
Ook de groene mantel heeft nog altijd haar functie behouden. Op sommige plaatsen is ze mee-ontworpen bij nieuwe uitbreidingen.

De groene mantel, een brede boszoom met paden en andere functies, zien we ook bij de dorpen. Ze markeert de overgang tussen stad (of dorp) en landschap en fungeert tevens als bescherming tegen de wind. Opvallend is dat Emmeloord aan de zuidzijde geen groene mantel kende, maar een bedrijventerrein en stadsfront (stadsaanzicht vanuit het landschap).
Emmeloord onderscheidde zich als polderstad van de dorpen door dit stadsfront aan de polder. Het stadsfront lag aan het water van de Zwolse Vaart en aan het polderlandschap, waardoor ze een duidelijke begrenzing vormde naar de polder en de stad een stadssilhouet gaf vanuit het zuidoosten.

07 duidelijke begrenzing stad
Duidelijke begrenzing stad door vaarten, bruggen, stadsfront en groene mantel
(tekening op goedgekeurd plan 1947-48, bron: NLE)

 

11 Nagelerbrug 9011395 www.flevolandbovenwater.nl kopie 10 Nagelerbrug met zicht op landschap 9010725
Nagelerbrug (zicht op de stad)
(bron: Gemeente Noordoostpolder)
Nagelerbrug (zicht op landschap)
(bron: Gemeente Noordoostpolder)
71-111 08 stadsfront 728426
Stadsfront aan de Zwolse Vaart
(bron: Gemeente Noordoostpolder)
Luchtfoto stadsfront aan de polder
(bron: Gemeente Noordoostpolder)

 

<<  2. Stadspatroon volgt de polderverkaveling

 

4. Stad aan het stadkruis en het polderkruis >>