4. Stad aan het stadskruis en het polderkruis

In de plannen voor de hiërarchisch opgebouwde polderstad Emmeloord was de ligging aan de wegen en vaarten een uitgangspunt.
De kruisende wegen van het polderkruis verbinden de centraal gelegen polderstad met de polder en het oude land. De polderstad heeft net als de dorpen een brink. Deze is in maat en schaal vertaald naar het schaalniveau van de stad. Deze ‘stadsbrink’ wordt De Deel genoemd.

12 stad aan het stadskruis
 Stad aan het stadskruis (geel) en het polderkruis (groen). In het brandpunt de stadsbrink (geel). (ondergrond: goedgekeurde plan 1947-48, bron: NLE)
 14 singel met links Lange Dreef 10006751 kopie
 De singelgracht van Emmeloord, geflankeerd door de Lange Dreef (links) en de Meeuwenkant (rechts). (bron: Gemeente Noordoostpolder)

 

<<  3. Duidelijke begrenzing stad

 
> > 5. Kruisen van wegen en water