6. Onderscheid tussen wonen, werken en voorzieningen

De hiërarchische opbouw van de stad is terug te zien in het onderscheid tussen wonen, werken en voorzieningen op de plankaart van het oorspronkelijke plan. Er is een duidelijke stadskern, bestaande uit winkels en centrum-bedrijvigheid en voorzieningen, met woonwijken eromheen. Bijzondere gebouwen liggen in grote clusters in de kern en in kleinere clusters bij de entrees van de wijken (feloranje).
De woonwijken (zwart) zijn noordoost georiënteerd. Het centrum is oost-west georiënteerd (lichtoranje). De bedrijventerreinen en de industrie (beide paars) liggen aan de rand van de stad aan de vaarten. Separaat van de woon- en winkelgebieden.

 

19 onderscheid wonen, werken
 Onderscheid tussen wonen, werken en voorzieningen. Goedgekeurd plan 1947-1948, door Pouderoyen (bron: NLE)

 

 

<<  5. Kruisen van wegen en water

 

>>  7. De groene polderstad