Historie – ontwikkeling

Het oorspronkelijke plan is in de loop van twintig jaar gerealiseerd en is nu de stadskern van Emmeloord. Ze is nog altijd erg goed herkenbaar. Het gebied dat onderdeel uitmaakte van het oorspronkelijke plan is nog grotendeels gaaf. Dit geldt voor de grenzen, de hoofdstructuur, de oorspronkelijk aangelegde openbare ruimte, het groen en de bebouwing. Wel hebben ontwikkelingen als het toenemend autogebruik, het verdwijnen van de handel via het water en de plaatsing van nieuwe gebouwen veranderingen gebracht in het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte en het aanzien van de stadskern. Er is bijvoorbeeld veel ruimte gemaakt voor parkeren ten koste van het groen. Het stadskruis voert niet meer over De Deel, maar eromheen. Er zijn nieuwe gebouwen geplaatst op diverse open plekken, waaronder langs de oevers van de vaarten. Enkele buurtjes zijn vervangen in de zuid-oosthoek, de Botenbuurt, waardoor de wijkstructuur en het aanzien van enkele straten flink is veranderd. In en rond de Bouwerskamp zijn gebouwen ontwikkeld met grote maat en schaal. Langs het water zijn gebouwen herbestemd of nieuw gebouwd, zonder relatie met het water. Het DNA van Emmeloord is op deze plaatsen minder herkenbaar geworden.

2013DNA Emmeloord kaarten ontwikkeling