Identiteit landschap

Identiteit landschap

Stadskruis
Het stadskruis is de basis van de landschappelijke en stedenbouwkundige opzet van het oorspronkelijke plan van Emmeloord. Het kruispunt is het hart van de stad. Hier ligt de stadsbrink, het centrale en van oorsprong groene stadsplein.

Stadspatroon volgt polderverkaveling
De stedenbouwkundige en landschappelijke opzet van het oorspronkelijke plan volgt de hoofdlijnen en richtingen van de polderverkaveling.
Doordat de Noordoostpolder is verkaveld vanuit de randen, is het centrum het sluitstuk. Hier komen meerdere verkavelingsblokken en richtingen bij elkaar. Deze zijn terug te herkennen in het stadspatroon. Bijvoorbeeld in de hoekverdraaiingen van de stadsplattegrond.

Groene mantel
Er is nog veel behouden gebleven van de oorspronkelijke groene mantel in het huidige stadsbeeld. Hij omsluit de noord- en oostzijde van het oorspronkelijke plan. Aan de westzijde is de groene mantel opgenomen in de eerste nieuwe woonwijken van na 1960 (over de vaart).

Drie ‘lanen’ en singels
In het oorspronkelijke plan zijn er drie parallel lopende noord-zuidlanen. De Sportlaan en de Banterweg – Boslaan verbinden de stadskern met het Emmelerbos de groene mantel en de daarin opgenomen recreatieve voorzieningen. De Espelerlaan maakt de verbinding met het landschap.
De Sportlaan loopt vanuit de stad het bos in, en eindigde in de oorspronkelijke plannen met een vizier naar het landschap. Deze is nooit gerealiseerd. De Boslaan-Banterweg loopt dwars door het Emmelerbos en is één van de hoofdtoegangswegen van de stad (stadskruis).
De Espelerlaan is een eikenlaan van begin tot het eind. In de as van deze laan is de poldertoren zichtbaar. Alle drie de lanen eindigen met een brede groensingel in de stad.

P. Kelder, die de bosplannen voor het Emmelerbos uitwerkte, kwam al vroeg in aanvaring met de bosbouwers. Zij waren tegen lanen in het Emmelerbos. De oost-west lopende eikenlaan kwam wel tot stand.
Echter de Sportlaan, die aansluit op de wijk ‘Bos en Gaarde’ werd ondanks de naam niet als laan uitgevoerd.

 

1 Sportlaan 2 Banterweg 3 Espelerlaan
Sportlaan Banterweg-Boslaan Espelerlaan

Eikenlaan Recreatieve voorzieningen Duidelijke begrenzing stad
Eikenlaan
Een oost-west gerichte Eikenlaan geeft vanaf de Banterweg toegang tot het Emmelerbos
Recreatieve voorzieningen
In de groene mantel en het Emmelerbos bevinden zich vele sport- en recreatie voorzieningen, waaronder een hertenkamp

 Duidelijke begrenzing van de stad
Een eenzijdig beplante laan markeert de overgang van de stad naar het Emmelerbos en groene mantel. Foto: Peppellaan
De groene polderstraat Wijkbrink Buurtbrink
De groene polderstraat
Veel straten zijn groen in het oorspronkelijke plan. Sommige straten kennen nog het oorspronkelijke profiel, bestaande uit groene bermen, bomen en groene voortuinen met hagen. Voorbeelden zijn; de Colijnlaan, de Beyerinckstraat, Meidoornstraat, Lindelaan en de Abelenlaan op de foto
Wijkbrink
Foto: vanaf Sportlaan naar de Professor Granpré Molièrelaan
Buurtbrink
Foto: vanuit de Abelenlaan in de richting van de Jasmijnstraat/Meidoornstraat

 

 

Groene openbare oevers (1)
Groene openbare oevers (2)
Groene en openbare oevers
De Lemstervaart wordt begeleid door brede groene en openbare oevers.
Foto rechtsboven: vanaf de rand van de Botenbuurt, Barkstraat, in de richting van de Urkervaart. De singelgracht heeft de uitstraling van een stedelijke singelgracht met geschoren grastaluds en solitaire bomen. Door de brede flauwe taluds is het diepliggende polderwater goed zichtbaar en beleefbaar in de stad.
Foto: Vanaf de Marknesserweg
85-111
Vizier op het landschap
Net als in de polderdorpen kent de polderstad momenten in de stadsrand vanwaar het polderlandschap zichtbaar is, vanuit een (half) omsloten ruimte, bijvoorbeeld een straat, plein of parkzone. We noemen deze zichten op het polderlandschap ‘vizieren’.
Varen door het bos
Varen door het bos
De Lemstervaart loopt door het Emmelerbos. Een bijzondere beleving voor passanten te water.
Foto: Vanaf de oever ter hoogte van de Scouting in zuidelijke richting