Identiteit stedenbouw

Vier hoofdentrees

vier hoofdentrees

Het oorspronkelijke plangebied kent vier hoofdentrees. Deze liggen waar de wegen van het stadskruis de stad binnengaan. Het betreft de volgende wegen:

Noord: Banterweg – Boslaan – Beursstraat.
Zuid: Nagelerweg – Nagelerstraat.
Oost: Marknesserweg – Lange Dreef.
West: Urkerweg – Korte Dreef.

kromming

 

Kromming
Men nadert het oorspronkelijke plangebied vanaf het oosten en westen via een royale kromming in de weg. Vanuit het noorden en zuiden is er een lichte kromming ter plaatse van de overgang het Pastoor Koopmansplein – Beursstraat, ter plaatse van de Urkerweg en ook ter plaatse van de kruising Nagelerstraat – Plevierenstraat. Deze krommingen maken dat de bezoeker bewuster het centrum nadert, met de poldertoren of de kerk in het zicht.

gebouwen met bijzondere functie

Gebouwen met bijzondere functie in clusters in het groen en aan de groene entrees
Er zijn veel clusters van voorzieningen met bijzondere en publieke functies. De gebouwen staan bijna altijd in een royale groene setting. Deze ensembles zetten de toon. Mede hierdoor is Emmeloord een groene stad.
Opvallend is dat er ook verbindingen lopen via deze clusters, zoals de verbinding tussen de stadsbrink (De Deel) en de groene mantel (zie separate illustratie met verbindingspijl).

Groene clusters vormen de verbinding
In de stadskern vormen groene clusters de verbinding tussen de stadsbrink De Deel (zuid) en de groene mantel (noord).

 

04 waterfront en stadsfront

Stadsfront en waterfront

Het oorspronkelijke plangebied kende een breed stadsfront aan het water van de Zwolse Vaart / Urkervaart. Ooit lagen hier de loswal (blauwe stippellijn) en de schippersbeurs. De schippersbeurs markeerde de overgang van openbaar gebied naar de bedrijventerreinen.
Het gehele zuidelijke stadsfront lag in het zicht vanuit de polder (gele pijl). Nu is aan de overzijde van het water de wijk De Zuidert ontwikkeld, waardoor het stadsfront een binnenstedelijk waterfront is geworden.

Nog altijd ligt de stad hier prominent aan het water. De oevers zijn breed, openbaar en lommerrijk en sluiten aan op de andere groene oevers van de stad. Er zijn ligplaatsen voor passanten langs de voormalige loswal.

 

88-111 nlsDia2 nlsDia3
Compact in de kern
Het oorspronkelijk plangebied kent een compacte bebouwingsstructuur
De omsloten stadsbrink
De stadsbrink is aan drie zijden omsloten.
De brink opent zich naar de singelgracht, met een robuuste linde-allée als overgang naar de gracht
De kromming in de winkelstraat
In tegenstelling tot alle rechte polderstraten kent de winkelstraat (Lange Nering) een kromming. Dit om de beleving van geborgenheid en stedelijkheid midden in de stadskern te versterken.
Aan de noord- en zuidzijde liggen de expeditiestraten. Het oorspronkelijke plan is zo gemaakt dat het winkelgebied eenvoudig kan worden uitgebreid in de oost-west richting

 

 

 

.

 

.