Polderstad factor

Er is gekeken in hoeverre het deelgebied oorspronkelijk plan scoort op de volgende kenmerken, die van grote invloed zijn op het DNA van de polderstad Emmeloord:

1.    hiĆ«rarchische stedenbouw        
2.    stadspatroon volgt de polderverkaveling
3.    duidelijke begrenzing van de stad naar de polder
4.    beleefbaar en herkenbaar kruisen van van wegen en water
5.    onderscheid tussen wonen, werken en voorzieningen
6.    ligging van gebouwen met bijzondere functie aan het stadsplein, bij de stadsentrees en verspreid over stad
7.    een gezicht naar het water en een gezicht naar de polder
8.    Delftse school stedenbouw en architectuur
9.    de groene polderstad    
10.    vizieren op de polder en de poldertoren

De polderstad factor geeft weer in hoeverre het oorspronkelijk plan scoort op de tien kenmerken. Het betreft een integrale onafhankelijke beoordeling vanuit de drie deskundigheden landschap (L), de stedenbouw (S) en de architectuur (A).

Polderstad factor 9

Gebiedsindeling bedrijventerreinenGebiedsindeling oorspronkelijk plan.

polderfactor 5

Score Polderstadfactor.