Identiteit architectuur

STAD AAN HET WATER

Zuiderkade / Veerplein / Nagelerweg

De bebouwing aan de Zuiderkade en aan het Veerplein zijn samen met de brugbrink aan de overzijde van de vaart bepalend voor de entree in het oorspronkelijke plan van Emmeloord. Nog steeds markeert deze plek de entree naar het centrum en zijn er winkels (deels in ontwikkeling) aan de Zuiderkade. De wanden aan het plein en aan de Zuiderkade vormen een heldere ruimte voorbij de brug. De bebouwing op de hoek van de Zuiderkade en de Nagelerweg markeert een beeldbepalend moment bij de brug. Maat, schaal en stijl zijn hier van belang.

STAD AAN HET WATER

Lange Dreef

De bebouwing aan de singelgracht van de Lange Dreef is beeldbepalend voor Emmeloord. Aan weerszijde staan lange blokken met woningen, waarvan enkele een bijzondere kwaliteit hebben, zoals bijvoorbeeld de blokken met portiekflats aan de noordzijde. De ligging aan het water en bij de brug is bepalend voor de setting van een aantal bijzondere gebouwen, zoals de kerken. Niet voor niets is ook De Deel gelegen aan het water. De plaatsing van de poldertoren op De Deel is zodanig, dat de toren in de as van de gracht staat bij binnenkomst vanuit het zuiden.

STAD AAN HET WATER

Botenbuurt

De Botenbuurt wordt aan drie zijden omsloten door water. De bebouwing bestaat merendeels uit grondgebonden woningen met een traditionele architectuur, in bruinrode baksteen uitgevoerde gevels en daken met oranjerode of grijze dakpannen. Aan de Noordzijde is de meer stedelijke, besloten en geborgen zijde: hier is de Lange Dreef met de singelgracht. Aan de zuidzijde is er de Zwolse Vaart, met een ruime groene oever. Deze zuidzijde vormde oorspronkelijk met de Zuiderkade het open stadsfront naar de polder. Aan de oostzijde is de Lemstervaart en was er vroeger zicht op de Botenbuurt vanaf de route van Lemmer naar Kampen. Tegenover de Golfslag bevinden zich drie meer modernistische appartementenblokjes.

STAD AAN HET WATER

Verhagenlaan

Ietwat verscholen achter de Golfslag is er aan de Verhagenlaan een ruim groen gebied aan de rand van de oorspronkelijke stad. Het open zicht wordt nu belemmert door de A6, die hier bovendien verhoogd langs loopt. Naar het noorden toe is er aansluiting op het pad langs het water, de Minister Lelysingel. Hieraan grenzen achterzijden van woningen. De groene ruimte is op de hoekpunten verbonden met het Plein Almere. De ruimten vloeien zo op een vanzelfsprekende wijze in elkaar over. Aan de Verhagenlaan bevinden zich geschakelde woningen in een architectuur met zowel traditionele als modernistische kenmerken. De daken hebben een flauwe helling, de gevels zijn op de verdieping gemetseld in een gele steen.

STAD AAN HET WATER

Espelervaart / Korte Dreef

De oevers langs het water zijn veelal openbaar en worden bovendien ingezet om belangrijke gebouwen op een vanzelfsprekende wijze hun plek te geven in de stad. Opvallend is dat dit bij de oostelijke entree van het oorspronkelijke plan niet aan de orde is. Het Gemeentehuis, het Muzisch Centrum en het politiebureau keren zich af van het water. Aan de zuidzijde van de brug is met het appartementengebouw ‘Het Potlood’ wel gereageerd op de plek aan het water en de entree van de oude stad. Aan de overzijde op het braakliggend terrein is er wel een openbare route en een groene oever.

STAD AAN HET WATER

Industrie

Het vroegere belang van het water voor de industrie is afleesbaar bij de eerste bedrijfsgebieden van de stad. Hier zijn bedrijven geplaatst aan de oever van de vaart of aan de ruime binnenhaven. Aan de stadszijde was het belang van het water voor de handel aan het Veerplein met de Schippersbeurs. Het belang van transport over het water is zichtbaar afgenomen, veelal is de waterzijde van een bedrijfskavel de achterzijde geworden. De oorspronkelijke gebouwen hebben soms een bijzondere kwaliteit, met robuuste betonconstructies en decoratief metselwerk. Latere gebouwen zijn vaak pragmatisch, zeer doelmatig en van een lage architectonische kwaliteit. Voor de verblijfskwaliteit, bijvoorbeeld op het Veerplein, is het contact met het water juist belangrijker geworden.

STAD AAN HET WATER

Wonen

Op veel plekken in de stad wordt gewoond aan de waterzijde, meestal achter een groene en openbare oever. Soms levert de openbare oever een bijzondere plek in de wijk op, zoals bij de Minister Lelysingel in de buurt van de Sportlaan. Een andere bijzondere plek is de ruime open groene ruimte in de wijk Revelsant, aan de Pallasstraat. Hier is mooi zicht over de polder en het water. Bij andere wijken is er minder kwaliteit aan de waterzijde. Bijvoorbeeld in de Zuidert, waar wel een openbaar pad langs het water loopt, maar waar de bebouwing niet is verbijzonderd voor deze plek. De bebouwingsidentiteit komt over het algemeen voort uit de achterliggende wijk. De bebouwing is met name rommelig als de oever niet openbaar toegankelijk is.