Identiteit landschap

Variatie

De variatie in de verschijningvorm van het water is een grote ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte van de stad:

Variatie 1 Variatie 2
De singelgracht met monumentale bruggen en de poldertoren in de as heeft een stedelijk karakter. Brede flauwe grastaluds maken het water zichtbaar.Foto: vanaf de brug Kettingstraat in de richting van de poldertoren De parallel lopende Urkervaart is veel breder en heeft het stoere functionele karakter van de polder. Er is een loswal en de vaart ontsluit het bedrijvenpark dat direct ten zuiden van het centrum is gelegen. Foto: vanaf de brug Nagelerweg in de richting van de A6

Variatie 3 saw52
De Espelervaart is een echte poldervaart die in de loop van de jaren omsloten is door uitbreidingen van de stad. Het is een belangrijke groene structuur die een verbinding vormt met de polder. Foto: vanaf de brug nabij IJszee in westelijke richting De Lemstervaart vormt de grens van de stad in het oosten. Dankzij haar brede groene oevers, die overgaan in het Emmelerbos, heeft ze een bijna monumentaal parkachtig karakter. Foto: Vanaf de Minister Lelysingel naar het Emmelerbos

 

saw53 saw54 saw55
Openbare oever aan de kop van de haven
Op het bedrijventerrein Zuidervaart vormen de openbare oevers aan de koppen van de havens een verbijzondering van de openbare ruimte en zijn aanleiding voor speciaal gebruik. De kopse kanten zijn aangewezen als ligplaatsen voor woonboten. Vanaf deze plekken is er een mooi zicht over de haven. Foto: Landbouwkade

Aanlegsteiger
In de Urkervaart, dicht tegen het stadscentrum, is het mogelijk boten aan te leggen. Foto: Zuiderkade
Haventje met boothelling
Aan de Espelervaart in de Rivierenbuurt bevindt zich een eenvoudig haventje en is er de mogelijkheid om een boot te water te laten. Foto: Pinkewad
8 Wonen op het water 9 Verblijfskwaliteit 10 Water in de wijk
Wonen op het water
In de Espelervaart aan de zijde van het oorspronkelijke plan bevinden zich enkele woonboten. Ze verlevendigen de buitenruimte. Foto: vanaf het pad nabij De Kaukasus
Verblijfskwaliteit
Openbare oevers vergroten de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte van de stad. Foto: Hoek Espelervaart en Urkerweg
Water in de wijk
In de latere uitbreidingen wordt het water een steeds belangrijker onderdeel van de stad. Naast praktische overwegingen vergroot het de verblijfskwaliteit en functionaliteit van de woonwijk. Onder andere het sportvissen is hier een voorbeeld van. Foto: Generaliteitspad