Identiteit stedenbouw

220-111 220-112
Waterfront en stadsfront
Emmeloord heeft langs de vaarten doorgaande openbare en lommerrijke groene oevers. Het oorspronkelijke plangebied kende een breed stadsfront aan het water van de Zwolse Vaart / Urkervaart. Ooit lagen hier de loswal (blauwe stippellijn) en de schippersbeurs. De schippersbeurs markeerde de overgang van openbaar gebied naar de bedrijventerreinen. Het gehele zuidelijke stadsfront lag in het zicht vanuit de polder (gele stippellijn). Nu is aan de overzijde van het water de woonwijk De Zuidert ontwikkeld. Vanaf de hoek van de Schoenerstraat is er vanaf de openbare oevers nog enige relatie met de polder.
Blauwe ‘stadspoorten’
Daar waar de hoofdentrees van de stad (gele pijlen) de drie vaarten passeren, liggen de ‘blauwe stadspoorten’ (blauwe rondjes). Het ‘moment bij de brug’ vormt hier de overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Er is extra aandacht voor het groen, de openbare ruimte en bebouwing. Vaak staan hier markante gebouwen.
220-113
Brugbrinken
Er zijn meerdere pleinachtige (of groene) ruimtes bij bruggen. Deze aan drie zijden door bebouwing omsloten openbare ruimtes maken het brugmoment bijzonder en worden brugbrinken genoemd. Ze markeren samen met de brug het kruispunt van weg en water en vormen aanleiding voor gebouwen met een bijzondere functie, zoals maatschappelijke voorzieningen.