Identiteit architectuur

BEGELEIDENDE BEBOUWING

Urkerweg

Aan de zuidzijde van de Urkerweg bepalen deels de achterzijden van de woningen het beeld. Aan de noordzijde staan verschoven van elkaar middelhoge modernistische flats. Hiertussen zijn de achterzijden te zien. Aan de kruising met de Kometenlaan staat een hoge flat. Deze werkt als oriëntatiepunt. Opvallend is dat deze flat juist parallel aan de Urkerweg is geplaatst, terwijl de meeste andere gebouwen het onderliggende grid van de wijk en de polder volgen.

Kaart: Urkerweg Kaart: Urkerweg

BEGELEIDENDE BEBOUWING

Pilotenweg / Drostlaan

De Pilotenweg / Drostlaan is een oorspronkelijke polderweg. De beeldbepalende boerderij en de bijbehorende arbeiderswoningen herinneren hieraan. De overige wanden zijn de randen van de aanliggende buurten en de architectuur en structuur zijn passend hierbij. Het westelijk deel heeft begeleidende wanden met geschakelde woningen met gevels van baksteen en een kap. De zuidoostelijke wand wordt gevormd door kopgevels van rijen vergelijkbare woningen die haaks op de weg staan.

Kaart: Pilotenweg/ Drostlaan

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Espelervaart: De Sont / de Dardanellen

In het noordelijke deel vormen geschakelde traditionele woningen rechte straten. Tussen de Sont en de Europalaan staan middelhoge flats haaks op de weg in een groene setting. Ten zuiden van de Europalaan bevinden zich van oost naar west een school, geschakelde woningen en woningen boven winkels. De school is teruggeplaatst ten opzichte van de straat. In de architectuur wordt aangesloten op het oorspronkelijke plan aan de overzijde van het water.

Kaart: De Sont / de Dardanellen

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Espelervaart: Waterbuurt

De straten in de Waterbuurt worden gevormd door geschakelde woningen in een traditionele vormgeving. De woningen kenmerken zich door veel geel en lichtbruin metselwerk en grijze betonpannen kappen. In de noord-zuidrichting is er een zone met voorzieningen, merendeels lage bebouwing met een plat dak. De kerk aan de zuidzijde van de Europalaan heeft een rijkere detaillering en vormgeving. Langs de Europalaan is er een winkelcentrum, in een meer modernistische vormgeving.

Kaart: Waterbuurt

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Espelervaart: Rivierenbuurt

De Rivierenbuurt heeft de structuur van een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’, met weinig hiërarchie en veel functioneel gelijke en gelijkvormige woningen. Veel woningen zijn tweezijdig georiënteerd, veel achterzijden richten zich net als de voorzijde op een binnenpleintje. Vaak zijn de garages aan de achterzijde. De wijk is groener en ruimer van opzet dan de vergelijkbare wijk De Zuidert. De woningen zijn typerend voor de jaren zeventig; bruine baksteen en betonpannen bepalen het beeld. Het overgrote deel betreft grondgebonden gezinswoningen. Enkele complexen met appartementen hebben een vergelijkbare architectuur. In de noord-zuidrichting is er een zone met voorzieningen, merendeels lage bebouwing met een plat dak.

Kaart: Rivierenbuurt

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Revelsant: Ten noorden van de Urkerweg

In het hart van de buurt zijn voorzieningen gegroepeerd. Merendeels zijn dit platte lage gebouwen, zoals scholen, deels hogere gebouwen zoals meerlaagse plat afgedekte seniorenwoningen en kerken met een specifieke vormgeving. Tussen dit voorzieningengebied en de Urkerweg bevindt zich het winkelcentrum en middelhoge flats. Rondom het voorzieningen gebied zijn er woonstraten met gele bakstenen woningen met een grijze pannenkap. De woningen zijn merendeels in rijen geschakeld, soms twee aan twee. Ze zijn geplaatst in een heldere rooilijn.

Kaart: Revelsant: Ten noorden van de Urkerweg

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Revelsant: Ten zuiden van de Urkerweg

Het betreft hier een latere en autonome invulling in de groenstructuur die deel uitmaakt van het oorspronkelijke plan. Ten westen van de groene open ruimte zijn er straatwanden, gevormd door in de rechte rooilijn geschakelde woningen met gele en beige baksteen gevels en donkergrijze pannendaken. Enkele blokken zijn inmiddels vernieuwd. Ten oosten van de groene open ruimte staan getrapt geschakelde plat afgedekte woningen rondom parkeerpleinen. In het uiterst westelijke deel van de buurt staan vrijstaande woningen, in een diverse vormgeving.

Kaart: Rivierenbuurt

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

De Zuidert

In het hart van de wijk aan de wijkgroenstructuur met fietspad en grenzend aan de Amsterdamweg bevinden zich de voorzieningen waaronder winkels, een buurthuis en enkele scholen. Opvallend is dat deze niet aan de entree of de asfaltring van de wijk liggen. Er is merendeels lage, meest plat afgedekte bebouwing. Het verzorgingstehuis aan de zuidzijde van de Amsterdamweg heeft wel meerdere verdiepingen.

Kaart: De Zuidert, omgeving Amsterdamweg

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

De Zuidert

De Zuidert is een typisch voorbeeld van een zogenoemde ‘bloemkoolwijk’. Zo is er geen duidelijke hiërarchie en er zijn geen duidelijke oriëntatiepunten. Er zijn veel confrontaties van achterzijden van woningen met de openbare ruimte. Er is sprake van éénvormige woningbouw, uitgevoerd in bruine baksteen en met grijze betonnen pannendaken.

Kaart: De Zuidert, omgeving Berkhoutlaan