Identiteit landschap

 

DNA Emmeloord-stadskruis 200712 Wo Geb 60-85 DNA Emmeloord-stad volgt verkaveling 200712 Wo Geb 60-85 DNA Emmeloord-groene mantel 200712 Wo Geb 60-85
Stadskruis
De woongebieden zijn indirect aangesloten op het stadskruis. Het stadskruis doorkruist de woongebieden niet maar vormt als het ware hun begrenzing.
Stadspatroon volgt polderverkaveling
De verschillende wijken passen binnen de hoofdopzet van de polderverkaveling maar hebben daarbinnen hun eigen stedenbouwkundige opzet. Hier en daar zijn de polderlijnen nog enigszins herkenbaar.
De kavelrichtingen zijn op een aantal plekken nog wel terug te brengen tot het oorspronkelijk kavelpatroon van het polderlandschap.
Groene mantel
Aan de oost- en de westzijde van de Rivierenbuurt en de Zuidert, zijn stevige groene mantels gerealiseerd van brede groen- en parkzomen, met wandelpaden en verblijfsgroen.
In de waterbuurt aan de Espelervaart is een deel van de oorspronkelijke mantel nog aanwezig als wijkpark. Aan de zuidzijde van de rivierenbuurt wordt de mantel gevormd door de laanbeplanting en de groene erven aan de Pilotenweg.

 

Vizier op het landschap (1) 120-111 Vizier op het landschap (3)
Vizier op het landschap
Vanaf een openbare (vis)plek in de groene mantel van de Zuidert is een vizier over de Lemstervaart.
Vizier op het landschap
Vanuit de Marsstraat in de wijk Revelsant is via een open ruimte aan het water het zicht over de Zuidervaart vrijgehouden.
Hier heeft Revelsant een weids uitzicht over de lange lijnen van vaart en polder.

 Vizier op het landschap
De Coeshoeck biedt een weids zicht op de polder.
Dit is één van de weinige woonstraten in Emmeloord in direct contact met het landschap.
Groen mantel (1) Groene wal (2) Groen openbare oevers
Groene mantel
Aan de oostzijde van de Zuidert is de groene mantel een romantisch park met glooiende grastaluds. Dit in contrast met het functionele polderlandschap. 
Groene mantel
In het zuidelijk deel van de mantel van de Zuidert is een volkstuinencomplex en een stadsveld aanwezig. Wandelpaden maken het tot een ommetje voor de wijk.

Groene openbare oevers
De oevers van de Urkervaart zijn openbaar toegankelijk. Foto: vanaf het Medemblikpad naar het westen.
De groene polderstraat De groene polderstraat () Groene polderstraat (3)
De groene polderstraat
De Europalaan heeft een stevige laanstructuur die de Waterbuurt inprikt.
De groene polderstraat
De Pilotenweg is een oude polderweg met een stevige laanbeplanting en is een belangrijk structurerend element op het schaalniveau van de polderstad.
De groene polderstraat
De hoofdontsluiting van de Zuidert is een groene polderstraat met het karakter van een parkway De wijk zelf gaat voornamelijk schuil achter de opgaande beplantingen van de weg, op een aantal plekken opent de beplanting zich en zijn er groene inprikkers de wijk in. Foto: Amsterdamweg

Wijkbrink Groene route  
Wijkbrink
De enige wijkbrink in het woongebied 1960-1985 heeft een vijverpartij met een beeld en een stevige bomenlaan aan de oostzijde. De brink ligt aan de Europalaan, de hoofdtoegang van de Waterbuurt en wordt omringd door woningen, voorzieningen en een buurtcentrum.
Foto: in de richting van de Europalaan.
Groene route
Kenmerkend voor de Zuidert is een groene langzaamverkeersroute die via een houten fietsbrug over de Urkervaart een snelle en groene verbinding maakt met het stadscentrum van Emmeloord. Foto: in de richting van het stadscentrum.