Identiteit stedenbouw

 

01 ID S gelijkwaardige entrees 02 ID S Hoofdontsluiting
Gelijkwaardige entrees
Espelervaart, Revelsant en De Zuidert kennen elk meerdere entrees (groene pijlen). Het verschil tussen de hoofdontsluitingswegen en wijkstraten is beperkt, waardoor er ook beperkt sprake is van hoofd- en nevenentrees. 
Er zijn meerdere bruggen voor fietsers en voetgangers (gele pijlen), die de wijken met het centrum en de andere wijken van Emmeloord verbinden.
Hoofdontsluiting (circuits) en buurtstraten
De wijken kennen een hoofdontsluiting in de vorm van een bochtig circuit, waar alle woonerven en woonbuurten op aanhaken met kleine lussen of doodlopende wegen.

 

04 ID S Groene clusters van bijzondere gebouwen 03 ID S Doorlopende groenstructuren
Groene clusters van bijzondere en publieke gebouwen in het centrum en aan de entrees 
Er zijn veel clusters met vrijstaande gebouwen. Vaak zijn het gebouwen met een publieke functie in een royale groene setting. Deze ensembles zetten de toon. Mede hierdoor is Emmeloord een groene stad.
Doorlopende groenstructuren
De woongebieden van 1960 tot 1985 hebben groene randen. Deze randen zijn windstoppers en fungeren als belangrijke uitloopgebieden voor de bewoners. Het groen is volgroeid. Er zijn wandelpaden en er is op enkele plaatsen zicht op de polder. Ook de groene oevers van de Espelervaart, Zwolse Vaart en Urkervaart vormen groene randen van hoge kwaliteit. De oevers zijn op veel plaatsen openbaar, voorzien van voet- en fietspaden. Ze bieden weidse zichten op de stad en soms zelfs op de polder. Het groen is op veel plaatsen voorzien van paden en wordt verbonden door deze paden. Het groen is van grote invloed op de beleving van Emmeloord.

 

oor44 oor45 oor46
Woonerven (1)
Er zijn veel verschillende woonerven in de woonwijken van tussen 1970 en 1985.
De bewoners zijn nog altijd tevreden over de woonkwaliteit en bestempelen deze als hoog.
Foto: Espelervaart, woonerf Middelplaat
Woonerven (2)
Foto: Revelsant, woonerf Wegastraat
Woonerven (3)
Foto: De Zuidert, woonerf Koudumstraat