Identiteit architectuur

BEGELEIDENDE BEBOUWING

De Erven – woningen

De bebouwing van de wijk De Erven is weinig opvallend en niet specifiek voor de polder. Het gaat hier om typische jaren tachtig architectuur, uitgevoerd met een gele of bruine steen en meestal met grijze betonpannen. In de wijk is geen sprake van een heldere structuur of hiërarchie.

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

De Erven – groen binnengebied

In het groene middengebied zijn de weinige voorzieningen van de wijk opgenomen in onopvallende bebouwing. De voor Emmeloord bijzondere hoogbouw met appartementen bepaalt hier het beeld en werkt als oriëntatiepunt in de wijk. Elders in de stad is de dan vaak modernistisch vormgegeven hoogbouw geplaatst langs de invalswegen en heeft meestal een bijzondere functie. De omringende bebouwing is niet anders dan elders in de wijk. Deze bebouwing is zelfs deels met de achterzijden naar het openbare binnengebied gekeerd.

STRUCTUURBEPALENDE EN BEGELEIDENDE BEBOUWING

De Erven – entrees en boerenerven

Langs de Espelerweg bepalen de oorspronkelijk ruim buiten de stad gelegen boerenerven het beeld. Op enkele van deze boerenerven staat monumentale bebouwing. De entrees naar de wijk De Erven zijn niet nadrukkelijk vormgegeven. Ook de bebouwing hier is niet wezenlijk anders dan elders in de wijk.

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

De Erven – Espelerlaan

Aan de Espelerlaan toont de wijk De Erven zich met name met achterzijden van woningen, weliswaar stevig afgeschermd door groen. Richting het centrum zijn complexen gebouwd, die wel gericht zijn op de Espelerweg. De kerk die hiervan onderdeel uitmaakt heeft een sterke verwantschap met de Delftse School.

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Waterland

De woningen zijn niet specifiek voor de polder, maar eerder passend bij de tijd waarin gebouwd werd. Het gaat hier om twee-onder-één kap-woningen die ook elders veel te vinden zijn.

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Emmelhage – Jeanne d’ Arclaan

In Emmelhage bepaalt de gebogen Jeanne d’Arclaan het beeld. Ook de bebouwing aan de zuidzijde van deze laan versterkt dit beeld door de aaneengesloten en gebogen plaatsing. Het gaat hier om lange en aaneengesloten blokken in een redelijk traditionele opzet, met een aantal kenmerken van de Delftse School. Aan de noordzijde van de laan staan merendeels vrijstaande woningen in een diverse architectuur. Enkel op het huidige einde van Jeanne d’Arclaan (2012) is een meer uitgesproken en groter blok te vinden en wordt zo plaatselijk een meer besloten straatprofiel gemaakt.

BEGELEIDENDE BEBOUWING

Emmelhage – woningen

Dwars op de Jeanne d’Arclaan zijn straten met particuliere vrijstaande woningen met elk een eigen uitstraling en architectuur. Een relatie met Delfts Rood of Wit is niet overal duidelijk.

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING

Emmelhage – entree

Aan de Banterweg zijn enkele oorspronkelijke boerenerven.